V današnjem času nas beseda demokracija opominja na idejo in vrednote, ki so jih po drugi svetovni vojni uresničili naši predniki z obljubo, da se genocid, vojne, zločini in trpljenje ljudi ne smejo več zgoditi. Realnost trenutno aktivnih vojn v Ukrajini in Palestini pa nas kruto opomni na krhkost teh zavez in miru. Zato sva se Petrom odločila, da se udeleživa konference, kjer so bili prisotni predstavniki različnih ver, kultur, vrha evropske politike, Sveta Evrope, Združenih narodov, rektorji univerz, nordijskega sveta, generalni sekretar Svet Evrope, komisar za bližnji vzhod, direktor centra za zunanje zadeve, novinarji iz bližnjega vzhoda, koordinator za mirovna pogajanja za vzhodno evropo in mladi iz različnih EU držav, ki so aktivno sodelovali pod sloganom By youth for youth. Častni gost pet dnevne konference pa je bil bivši predsednik Ukrajine g. Viktor Yushchenko, ki je predstavil zgodovino konflikta med Rusijo in ukrajinskimi regijami. Iz skoraj vseh evropskih držav so sodelujoči politiki, mladi in verski vodje predstavili svoje poglede, težave, želje in strahove vsi v smeri, kako pomemben je dialog med vsemi nami.

S Petrom sva mnenja, da je bila rdeča nit in žarek optimizma zavedanje, da so vsi udeleženci konference poudarjali pomen demokracije, človekovih pravic, solidarnosti in človečnosti, ki morajo premagati politične, gospodarske, verske in strateške ambicije politike in odločevalcev. Še posebej je bilo navdihujoče slišati mlade, ki so se aktivirali in jasno zavzeli stališče: Želimo si miru in družbe, ki nam bo omogočala uspešno življenje brez strahu. Zahtevali so, da jim predamo svet v takšnem stanju, kot smo ga dobili, ter da je odgovornost za njihovo prihodnost trenutno v rokah nas odraslih. Sporočilo je bilo usmerjeno tudi v posledice klimatskih sprememb, ki jih bodo trpele generacije potomcev.

Na konferenci so razni voditelji in odgovorni na različnih položajih in organizacijah pozvali vse državljane Evrope in sveta, da se aktiviramo, ter z različnimi akcijami vršimo pritisk na politiko, ki ne upošteva demokratična načela in človekove pravice. Namreč, nobena politika ne more vladati brez podpore večine, kot tudi ne nadaljevati spopadov. Ljudje imamo veliko moč, ki jo moramo začeti uporabljati za končanje konfliktov in vzpostavitev pogojev za začetek pogovorov med sprtimi stranmi, ter ponovne vzpostavitve vrednot miru, solidarnosti in demokracije.

Veliko je bilo govora o vrednotah strpnosti, sprejemanju, dialogu ter političnih ureditvah, a kot je bilo rečeno tudi na konferenci, demokracija ni popolni politični sistem, pa vendar najboljši od drugih možnosti.

Konferenco so obogatili s svojo sporočilnostjo projekcije dokumentarnih in drugih filmov, ki so jih predvajali na temo človeške moči, trpljenja in premagovanja zakoreninjenih sovraštev, političnih ureditev, različnih vlog med spoloma in vojaških spopadov. Intenzivni program konference nas je motiviral tudi, da smo začeli iskati možne rešitve, ki bi pripomogle k hitrejšemu končanju spopadov in promocije miru v Ukrajini in Palestini. Če se izrazim malo bolj poetično: Seme je bilo posajeno. Zdaj je čas za aktivacijo udeležencev konference v svojih državah, saj zlo ni omejeno zgolj na aktualna žarišča, ampak potuje hitro čez meje, kot se je izrazil bivši predsednik Ukrajine.

Druga tema študijskega obiska je bila morda malo bolj v ozadju, čeprav je enako pomembna, a če ni miru, tudi »Well-being” ni mogoč.

Namesto svojega zaključka želim »prepisati« zapis ene izmed udeleženk, ki ponazarja duh in bistvo projekta:

»In the heart of Kristiansand, where fjords meet the sky,
We celebrate democracy, where every voice can fly.
A world of inclusion, where all are seen and heard,
In this diverse mosaic, each soul’s cherished word.

Let’s embrace the values that make our spirits soar,
For democracy’s essence is to open every door.
A world for all to thrive, regardless of our ways,
In Kristiansand, we unite in these bright democracy days.«

    

Sporočilo prinašava tudi v Slovenijo.

Tomi in Peter

 

Dostopnost