Projekti

Intenzivna športna skupina

V stanovanjski skupini Črnuška gmajna vključujemo v strokovno obravnavo razne dodatne doživljajske aktivnosti (mednarodne izmenjave, prostovoljce iz tujine, športne aktivnosti …), s čimer želimo našim mladim omogočiti boljšo kvaliteto življenja. V šolskem letu 2018/2019 smo se v sklopu www.strokovnicenter.si odločili, da smo v redni program stanovanjske skupine vključili še več športnih in doživljajskih vsebin, ki so bile načrtovane, izvedene in evalvirane bolj sistematično oziroma premišljeno. Z različnimi športnimi aktivnostmi želimo namreč vzpodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa in da bi s pomočjo izkušnje športnih aktivnosti premagovali ovire tudi na drugih socialnih in psiholoških področjih. Naš cilj ni vzgoja športnikov ampak športnega duha. Šport nam služi kot poligon oziroma sredstvo za pridobivanje novih pozitivnih učenj za življenje.

Šport je torej le medij in ne cilj in gre za inovativni pristop k vzgoji in vplivanju na pozitivne spremembe v vedenju in čustvovanju mladostnikov.

Z načrtovanim programom želimo izboljšati tudi osebnostne lastnosti posameznikov, kot so obvladovanje stresa, asertivno izražanje agresije, spodbujanje empatije in timskega sodelovanja, odpravljanje pasivnosti, razvijanje vzdržljivosti, izboljšanje samopodobe in bolj zdrav odnos do svojega telesa.

Inovativni pristopi v vzgoji in izobraževanju so pomembni, saj dopolnjujejo že utrjene, rutinirane strokovne programe in nas silijo k drznejšemu razmisleku o uporabnosti in učinkovitosti vzgojnih pristopov nasploh.

 

Timbilding vikendi

V našem letnem delovnem načrtu namenimo nekaj vikendov za negovanje in krepitev skupinskega duha ter seveda odnosov med vsemi člani stanovanjske skupine. Tako ponavadi preživimo jeseni skupaj en vikend nekje v naravi (npr. jadranje, Koroška, Moravske toplice), pozimi smučamo (npr. Mariborsko Pohorje, Vogel) in spomladi tečemo na Maratonu Radenci. To so eni najlepše preživetih dni skupaj!

Velikonočna sreča

Vsako leto pred praznikom velike noči skupaj z Rotaract Ljubljana pobarvamo nekaj sto jajc. Da nam gre delo hitreje od rok povabimo starše in prijatelje naših stanovalcev ter tudi bivše stanovalce, da se nam pridružijo. Izkupiček od prodaje pirhov namenimo za organizacijo skupinskih vikendov ali pa za kritje potnih stroškov in dejavnosti za mladinsko izmenjavo.

Naš EVS prostovoljec iz Finske Anton

Evropska solidarnostna enota - ESE (European Solidarity Corps – ESC)

Naša stanovanjska skupina je odprta za vse prostovoljce ne glede na spol, raso, nacionalnost, materni jezik ali religijo, želimo pa, da je prostovoljec empatičen, komunikativen, vztrajen, odgovoren, zanesljiv, ustvarjalen in ima ideje. Zaželeno je tudi, da prostovoljec (iz tujine) govori vsaj osnove angleškega jezika, da je opremljen z osnovnimi pedagoškimi veščinami, kaže zanimanje za športne dejavnosti in ima osnovne računalniške spretnosti. Tovrstna življenjska izkušnja prostovoljnega dela je priložnost za vse ljudi (med 18. in 30. letom starosti), pri čemer je pomembna notranja motivacija po novem učenju in znanju. Več o projektu pa na spletni strani https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_sl 

V okviru projekta ESE pa nismo samo akreditirana gostiteljska organizacija, ampak tudi pošiljamo slovenske prostovoljce v tujino. Pred leti smo že poslali prostovoljca v Francijo.

EVS 2014     EVS 2016

Mednarodne mladinske izmenjave

V naši skupini poleg formalnega izobraževanja uporabljamo in spodbujamo tudi neformalno izobraževanje, ki poteka prek različnih projektov, kot so delavnice, timbilding vikendi, razni tabori, izleti, mednarodne izmenjave in ESE projekti. Odprti smo za nova mednarodna sodelovanja in izmenjavo znanj in spretnosti na področju mladinskega dela.

Stanovanjska skupina Črnuška gmajna je v preteklosti realizirala že več mednarodnih izmenjav v Sloveniji (4) in bili smo aktivni udeleženci v več mladinskih izmenjavah v tujini (Portugalska, Španija, Belgija, Švedska, Finska, Madžarska). Zavedamo se pomena mednarodnih aktivnosti za osebni in profesionalni razvoj mladih z manj priložnosti, saj z aktivno udeležbo na mladinskih izmenjavah mladostniki/ce preko neformalnega učenja in pozitivnih izkušenj pridobivajo na pozitivni samopodobi, samozavesti, zaupanju vase in svoje sposobnosti, odprtosti, sprejemanju sebe in drugih ter toleranci do drugačnih.

Organizacija in izpeljava mladinske izmenjave tako predstavlja dodano vrednost vsakodnevnega pedagoškega programa v stanovanjski skupini Črnuška gmajna.

V zadnjih nekaj letih smo bili udeleženci izmenjav “Fresh Air, Fresh Thinking” na Finskem (2-krat), “42 – Meaning of Life, Snow and Everything!” (2013), “Finnish Line” (2016), “Find Your Inner Sisu” (2018). V juniju 2011 smo v Ljubljani gostili mlade iz Finske in Madžarske v izmenjavi “No Will, No Skill!”, leta 2014 smo izpeljali “Healthy Mind in a Healthy Body” in leta 2018 projekt z naslovom “Youth Building Bridges”. V juliju 2019 smo se skupaj s Slovaki, Finci in Portugalci udeležili izmenjave “Going Greener for Future Generations” na Azorskih otokih.

Glavna rdeča nit večino izmenjav je izobraževanje preko različnih športnih aktivnosti, izletov in delavnic s poudarkom na učenju zdravega načina življenja in spoštovanja do čistega okolja, v katerem živimo (boljša okoljska osveščenost). Vsebina programa je vedno usmerjena k timskemu pristopu, učenju za življenje in delu na sebi (samospoštovanje, sprejemanje drugih ljudi, spoznati druge kulture in običaje).

Refleksija naše zadnje slovenske mladinske izmenjave “Youth Building Bridges” (YBB) junija 2018 je pokazala naslednje:

Mladi se lahko učijo ne samo znotraj šolskih sten, temveč tudi zunaj njih s svojim aktivnim pristopom do odkrivanja in učenja o svetu okoli njih. YBB je predstavljala še eno od priložnosti za mednarodno sodelovanje, kjer so mladi pridobili nova neformalna znanja in izkušnje s področja zdravega načina življenja in vprašanj migracij v EU. Program je vseboval delavnice, dejavnosti na prostem, obiske naravnih in kulturnih znamenitosti, mednarodne večere, itd. Mladi so bili ves čas priprav in izvajanja projekta aktivni v procesih lastnega učenja, za kar je imelo posledico večjo motivacijo za nova znanja, nove izkušnje in nove veščine. Menimo, da bo imel projekt dolgoročen vpliv na vse udeležence.

Naša zadnja mednarodna avantura pa je bila avgusta 2021 na Madžarskem, imenovala se je Shapes of Water.

Na spodnjih povezavah lahko preberete nekaj blogov iz nekaterih prejšnjih izmenjav:

SBSX
Po poteh Martina Krpana
No will no skill
Healthy mind in a healthy body

Dostopnost